โรคความดันโลหิตต่ำ คืออะไร อาการ สาเหตุ และวิธีฟรักษาความดันโลหิตต่ำ

โรคความดันโลหิตต่ำ ในส่วนของโรคความดันโลหิตต่ำ โดยทั่วๆไปนั้นเป็นโรคที่ผู้คนส่วนใหญ่มักมองข้ามกัน  เนื่องจากว่าหลายคนจะให้ความสำคัญและให้ความสนใจกับโรคความดันโลหิตสูงกันมากกว่า หรือเป็นเพราะว่าจะคิดกันเอาเองว่า โรคความดันโลหิตสูงนั้นมีความอันตรายมากกว่าโรคความดันโลหิตต่ำนั่นเอง

ซึ่งหลายๆคนก็มักที่จะมีคนรอยตัวเป็นโรความดันโลหิตสูงกันด้วย จึงเป็นผลทำให้คนจำนวนมากนั้นพุ่งเป้าเน้นไปที่ยังโรคความดันโลหิตสูงกันส่วนใหญ่  วันนี้เราจึงมาพูดถึงเรื่องโรคความดันโลหิตต่ำ หรือภัยเงียบที่มีความรุนแรง ร้ายแรง และมีความอันตรายไม่แพ้กับโรคความดันโลหิตสูงที่หลายคนรู้จัก — โรคความดันโลหิตต่ำ

โรคความดันโลหิตต่ำคือ

โรคความดันโลหิตต่ำคืออะไร

โรคความดันโลหิตต่ำ (Hypotension) คือ ภาวะที่จะมีค่าความดันโลหิตโดยที่จะวัดค่าได้ต่ำกว่า 90 – 50 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งจะพบกันได้มากที่สุดก็ในผู้หญิงที่มีร่างกายอันอ่อนแอหรือจะพบกันมากกับผู้ที่สูงอายุ  ที่มีประวัติพบว่าคนในครอบครัวเคยเป็นมาก่อน  และหากใครที่มีความดันโลหิตต่ำมากๆ

จะส่งผลให้เลือดในร่างกายเกิดการไหลเวียนช้าลง เป็นสาเหตุที่จะทำให้เลือดนั้นไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเพียงพอได้ค่ะ และยังจะเป็นสาเหตุอันที่จะทำให้เกิดอาการลิ่มเลือดได้ง่ายๆ และยังเป็นผลอันจะทำให้บริเวณส่วนหลอดเลือดเกิดการอุดตันขึ้นจนได้ในที่สุดแล้ว

โรคความดันโลหิตต่ำ โรคที่มักถูกมองข้าม

สำหรับโรคความดันโลหิตต่ำนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ความดันโลหิตต่ำชนิดเรื้อรัง และ ความดันโลหิตต่ำชนิดเฉียบพลัน

1.ความดันโลหิตต่ำชนิดเรื้อรัง โดยที่ความดันโลหิตต่ำชนิดเรื้อรังนี้ อาจจะเป็นโรคมาตั้งแต่กำเนิดแบบที่ไม่ทราบสาเหตุ หรืออาจเกิดมาจากพันธุกรรม รวมทั้งการที่มีการเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็ว  ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้ ตลอดจนการใช้ยาต่างๆ  หรือเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆก็มีส่วนสำคัญ

2.ความดันโลหิตต่ำชนิดชนิดเฉียบพลัน สำหรับความดันโลหิตต่ำชนิดเฉียบพลันนี้  จะมีความดันลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าปกติ  มักจะหน้ามืดหรือช็อกจนหมดสติได้

สาเหตุของโรคความดันโลหิตต่ำ

สาเหตุของโรคความดันโลหิตต่ำ

สาเหตุของโรคความดันโลหิตต่ำ สำหรับความดันโลหิตต่ำนี้ มักจะมีสาเหตุมาจากหลายๆ ปัจจัยด้วยกัน โดยที่ความดันต่ำนี้  เกิดจากภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ในหลอดเลือดแดงของปอด หรือลิ้นหัวใจที่มีการทำงานผิดปกติ อันจะส่งผลทำให้อัตราการส่งเลือดออกจากหัวใจจะมีค่าที่ลดลง

รวมไปถึงการที่หัวใจจะมีการเต้นที่ไม่เป็นจังหวะตามปกติ หรือว่าอาการที่กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอค่ะ และตลอดไปจนถึงจากอาการที่ตกอยู่ในภาวะขาดน้ำนะค่ะ เป็นผลอันที่จะทำให้ปริมาณของเลือดภายในร่างกายเกิดการลดลง หรือจะมีการขยายตัวของหลอดเลือดจำนวนมากเกินผิดปกติ

อันเนื่องมาจากที่โรคภูมิแพ้และอาจจะเกิดอาการช็อกเนื่องมาจากภาวะติดเชื่้อตและตลอดไปจนถึงการที่ได้มีารใช้ตัวยาบางชนิด และสามารถที่จะพบได้มากในหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ หรือการที่อยู่ท่ามกลางแสงแดดจัดๆเป็นเวลานาน เป็นต้นค่ะ

” ร่างกายขาดน้ำ ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตต่ำ ”

อาการของโรคความดันโลหิตต่ำ

อาการของโรคความดันโลหิตต่ำ

อาการของโรคความดันโลหิตต่ำ โดยทั่วๆไปแล้ว ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำนั้นโดยมากแล้วก็จะมักจะไม่ค่อยมีอาการแสดงออกมาค่ะ ก็จะยังเป็นเช่นเดียวกับโรคความดันโลหิตสูงนะคะ และในส่วนของผู้ที่มีอาการนั้นก็จะมีอยู่บ้างดังเช่น บางทีก็จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะได้ง่ายๆ หรืออาจจะเกิดหน้ามืดขึ้นได้เมื่อมีการเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆ จากท่าหนึ่งไปเป็นเป็นอีกท่าหนึ่ง และโดยมากนั้นมักจะรู้สึกว่าเกิดอากาการอ่อนเพลียได้ง่ายๆ

ถึงแม้ว่าได้นอนเต็มๆอิ่มมาแล้วก็ตาม หรือบางทีก็อาจจะมีอาการหูอื้อ ตาอาจจะลาย เกิดการปวดศีรษะมั่ง ปวดหลัง หรือเจ็บบั้นเอว รู้สึกว่าสมองจะล้า มีการขี้หลงขี้ลืม ไม่มีสมาธิเลย และมือ และหรือเท้าเย็นเจี๊ยบ

หรือบางครั้งอาจจะมีการชักจนถึงขั้นหมดสติไปได้ และอาจพบในบางคนที่จะมีอาการของโรคความดันโลหิตต่ำที่เอามากๆ ก็อาจจะมีถึงขึ้นทีี่เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปเลยนะคะ

” โดยอาการของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตต่ำนั้นมักจะมีอาการที่อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หูอื้อและ ตาลาย ”

การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตต่ำ

เมื่อไปพบแพทย์แล้ว แพทย์ก็จะทำการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตต่ำ โดยที่จะทำการวัดความดันโลหิต สอบถามข้อมูลซักประวัติและอาการ รวมไปจนถึงจะมองและวิเคราะห์ไปยังปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่นอายุ โรคที่เรื้อรัง การที่ผู้ป่วยอาจจะเคยได้รับยาบางชนิด เช่น ยารักษาเบาหวาน หรืออาจจะเป็นยาที่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

และการขาดน้ำเนื่องจากอาเจียนรุนแรงได้ หรืออาจจะเกิดการท้องเสีย หลังจากนั้นก็อาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อที่จะดูค่าของระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะ หากในกรณีที่พบว่าเป็นโรคเบาหวานนั้น หรืออาจจะทำการตรวจที่ทันสมัยโดยใช้คลื่นไฟฟ้าหัวใจหากเป็นในกรณีที่เกิดการสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจเป็นต้น ทั้งนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์เป็นหลักนะค่ะ

การรักษาโรคความดันโลหิตต่ำ

การรักษาโรคความดันโลหิตต่ำ

การรักษาโรคความดันโลหิตต่ำ สำหรับการรักษาโรคความดันโลหิตต่ำนั้น แพทย์ก็จะรักษาโดยการช่วยเพิ่มระดับความดันโลหิต ให้อยู่ในภาวะเกณฑ์ปกติ โดยจะมีการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นนั้นๆ อันเป็นที่มาของสาเหตุอันทำให้เกิดโรคความดันโลหิตต่ำขึ้น ก็จะเป็นอย่างเช่นถ้าหากว่ามีสาเหตุอันที่เกิดดจากภาวะขาดน้ำนั้น

แพทย์ก็จะทำการรักษาโดยใช้วิธีการที่ให้น้ำและเกลือแร่ผ่านทางหลอดเลือดดำ หรือหากอยู่ในภาวะขาดเลือด เสียเลือดมาก ก็จะรักษาโดยการให้เลือดทดแทนเลือดที่เสียไป และเมื่อหลอดเลือดเกิดอาการขยายตัวผิดปกติ แพทย์ก็จะทำการรักษาโรคความดันโลหิตต่ำ โดยการให้ยาเพิ่มความดัน

หรือจะเป็นการเพิ่มการบีบตัวของหลอดเลือด และตลอดไปจนถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานด้วยโดยที่แพทย์ก็จะทำการปรับยาเบาหวานให้แก่ผู้ป่วยโรคความดันต่ำนี้ เป็นต้น — สมุนไพรรักษาความดันต่ำ

” วิธีการที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตต่ำนั้น ก็จะต้องทำรักษาโดยดูจากที่มาของสาเหตุ ที่ทำให้เป็นโรค และบางทีอาจจะต้องมีการใช้ยาร่วมกันด้วย ”

การดูแลตนเองหลังการรักษาโรคความดันโลหิตต่ำ

หลังพบแพทย์เพื่อทำการรักษาเรียบร้อยแล้ว ควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ควรรับประทานยาต่างๆที่แพทย์สั่งอย่างถูกต้อง จะต้องดื่มน้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อย วันละ 6–8 แก้ว จะต้องรู้จักเคลื่อนไหวร่างกายให้ได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นการบริหารร่างกายให้เป็นนะคะ โดยเฉพาะเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถ

ไม่ว่าจะเป็นท่าใดก็แล้วแต่ ก็จะต้องให้ค่อยๆทำ หรือจะต้องมีการเปลี่ยนอย่างช้าๆ ไม่ควรที่จะเร่งและรีบเปลี่ยนอิริยาบถ เพราะนั่นก็จะทำให้เกิดอาการหน้ามืด หรืออาจจะเป็นลมล้มลงได้ง่ายๆ รวมทั้งไม่ยืนหรือนั่งไขว้ห้างเป็นเวลานานๆ ตลอดจนจะต้องรับประทานอาหารในสัดส่วนและปริมาณที่พอเหมาะแก่ร่างกายด้วย

และถ้าหากว่าอาการยังไม่ดีขึ้นอีก หรืออาจจะเกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกขึ้นมาอีกล่ะก็ จะต้องต้องให้รีบกลับไปพบแพทย์โดยเร็วอีกครั้งนะคะ เพื่อที่จะให้แพทย์ทำการวินิจฉัยอีกและทำการรักษาอีกครั้งโดยทันท่วงทีค่ะ

ความดันต่ำ

การป้องกันโรคความดันโลหิตต่ำ

– หากเป็น ความดันต่ำ ให้ระมัดระวังในการใช้ยา ควรจะหลีกเลี่ยงในการซื้อยามารับประทานเอง
– จะต้องดื่มน้ำให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะ โดยจะต้องมีการดื่มน้ำอย่างน้อย วันละ 6 – 8 แก้วขั้นต่ำนะคะ และจะต้องดื่มให้เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอ
– ให้ทำการรักษาโรคต่างๆอันที่จะเป็นสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะโรคความดันโลหิตต่ำ
– เปลี่ยนท่าหรืออิริยาบถต่างๆ ให้ช้าลง
– ออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ และสม่ำเสมอ และควรเลือกประเภทในการออกกำลังกายให้เหมาะสม แก่ร่างกายตนเองด้วย
– รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่

การดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนั้น  ควรจะดื่มในจำนวน 6-8 แก้ว ต่อวัน จึงจะสามารถช่วยลดความเสี่ยง การเกิดโรคความดันโลหิตต่ำได้

ดังนั้น หากมีการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเนื่องจากการที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ….. จะถือได้ว่ามีความเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดจริงๆ ต่อให้ว่าจะมีเงินทองเยอะแยะมากมายขนาดไหน แต่ถ้าหากว่าภายในร่างกายมีความอ่อนแอไม่เเข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ่อยๆ

ถ้าหากเป็นเช่นนี้มันก็คงจะไม่มีความสุขเลย ด้วยเหตุนี้เองเราก็ควรที่จะต้องรู้ให้เท่าทันกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นมากับเราได้ และเราเองก็ควรที่จะต้องหมั่นดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอๆเพื่อที่จะไม่ทำให้โรคต่างๆเข้ามากล้ำกรายได้ง่ายๆ

เมื่อเพื่อนๆได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตต่ำกันแล้ว ก็อย่าลืมหันมาดูแลสุขภาพร่างกายกันให้เยอะๆเลยนะค่ะ เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของสุขภาพ ขอแนะนำให้เพื่อนๆรับประทานอาหารกันให้ครบ 5 หมู่

อย่าลืมออกกำลังกาย และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆและดีที่สุดกับสุขภาพ สำหรับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ